POSITIIVISEN VANHUSTYÖN VALLANKUMOUS TAMPEREELLE

Toiminnanjohtaja mietteitä ansiomitalin innoittamana;

 

Tampereen kaupungin I luokan kultainen ansiomitali on suuri tunnustus Viola-kodeissa tehdystä pitkäjänteisestä työstä muuttuvassa toimintaympäristössä. Erityisen onnellinen olen tunnustuksesta tänä aikana, jolloin ikäihmisten asiat suorastaan kaipaavat positiivista virettä ja näkyvyyttä. Vanhustyön brändi ei häikäise ja uusista osaajista on puutetta. Tälle asialle me alalla toimivat olemme oikeita henkilöitä tekemään muutosta. Palkinnon myötä syntyi ajatukseni, että ryhdytään Tampereella positiiviseen vanhustyön vallankumoukseen kaikki yhdessä! Viola-kotiyhdistys on omalla esimerkillään näyttänyt, miten toimintatapoja uudistetaan, henkilöstön osaamisen tasoa nostetaan ja uudistetaan sekä digitaalisia työvälineitä otetaan käyttöön.

 

Toimintaympäristömme on koko ajan muuttuva ja se aiheuttaa paineita kaikkien meidän osaamisen kehittämiselle. Itselläni on pian takana 10 vuotta toiminnanjohtajana ja yhteensä 20 vuotta yhdistyksen palveluksessa.  Omaa osaamista on ollut tarve päivittää koko uran ajan. Johtamistehtävän aikana on tullut pohdittua, olenko sopiva ja pätevä tehtävääni ja juuri tälle organisaatiolle tässä ajassa. Itsetuntemus ja luottamus ympärillä oleviin ihmisiin sekä uuden kompetenssin etsiminen tiimiin toimintaympäristön muuttuessa ovat olleet keskeisiä eteenpäin menemisen voimia. Tähänkin peilattuna ansiomitali lämmittää sydäntä.

 

Samoin asiakkuudet ovat muutoksessa, ja meillä Viola-kodeissa on vielä erityisen laaja palveluiden kirjo moneen muuhun toimijaan verrattuna. Palvelukortteliympäristömme ei ole yksinkertainen vaan todella monimuotoinen. Toisaalta haastava, mutta juuri sen takia niin paljon mahdollistava ja antava. Tarvitsemme asiakasymmärrystä, joka syntyy jokaisen kohtaamisen kautta. Tarvitsemme uudenlaisia taitoja, joita ennen emme ole ymmärtäneet tarvitsevamme. Digiloikkamme on muuttanut työn tekemisen tapoja ja edistymme koko ajan tiedolla johtamisessa. Tämä vähentää meidän muistinvaraista toimintaa ja tätä kautta lisää työhyvinvointia. Myös ennakoiva johtaminen mahdollistuu. Olemme tällä saralla edelläkävijä ikäihmisten palveluissa. Se onkin meidän visiomme; tahdomme olla haluttu suunnannäyttäjä ikäihmisten palveluissa. Pystymme siihen, koska Viola-kodin työntekijöillä on oivaltavaa osaamista ja kunnioittavan kohtaamisen taito.

 

Arkisessa aherruksessa ei aina tule ajatelleeksi, mihin asemoi oman organisaation toiminnan suhteessa muihin. Johtajan se täytyy kuitenkin tietoisesti tehdä. Olemme kehittäneet Viola-kotiyhdistyksen toimintaa jo 20 vuotta yhteiskunnan muutostarpeiden mukaisesti sekä tulevaa ennakoiden. Lämmin kiitos edeltäjälleni Aino Kantojärvelle toiminnan suunnittelusta, käynnistämisestä ja ensimmäisten reilun 10   vuoden johtajuudesta. Siltä pohjalta on ollut hyvä jatkaa. Palvelukortteliamme benchmarkataan niin suomalaisten kuin kansainvälistenkin vierailijoiden toimesta.

 

Tällaisia ansioita ei hankita yksin. Haluan kiittää Viola-kotiyhdistys ry:n jokaista työntekijää siitä arvokkaasta työstä, jota teet. Säilytä innostus, tartuta positiivisuus, hymyile paljon -ilo tarttuu! Haluan kiittää myös Viola-kotiyhdistys ry:n asukkaita ja asiakkaita. Yhteiskehittäminen ja jatkuva vuoropuhelu pitävät jalat maassa ja pään pilvissä. Erityiskiitokseni Viola-kotiyhdistys ry:n johtokunnalle, joka on luottanut näkemykseeni Viola-kotien toiminnan kehittämisen suunnasta ja kannustanut työssäni!

 

Kiitollisena Niina Lahti, toiminnanjohtaja

Scroll to Top