Me kehitymme ja opimme uutta!

Yhteisöllisyydellä ja osallisuudella lisää työhyvinvointia

Haluamme tuoda toimintaamme näkyväksi. Samalla myös niin läpinäkyväksi, että kaikki tekomme ja sanamme kestävät päivänvaloa. Haluamme Viola-kodissa osoittaa pystyvämme ja kykenevämme tekemään parhaamme asukkaiden ja henkilökunnan hyvinvoinnin eteen. Tämä vaatii molemminpuolista vuoropuhelua luottamuksellisessa ympäristössä. Eikä tämä polku ole aina helpoin, yksinkertaisin, saati nopein.

Tämän takia olemme mukana Euroopan sosiaalirahaston tukemassa YTY-yhteisöllisyydellä ja osallisuudella työhyvinvointia ja tuottavuutta -hankkeessa. Hankkeessa uudistetaan ja kehitetään sote-alan yritysten toimintakulttuuria kohti osallistavuutta, yhteisöllisyyttä ja tiimitoimintaa. Testaamme osallistavia menetelmiä sekä itseohjautuvuuden ja tiimioppimisen eri muotoja yhteistoiminnallisesti eri yritysten kesken. Hanketta toteuttaa Tampereen ammattikorkeakoulu Oy ja hankkeen toiminta-aika on 1.8.2018 – 31.5.2020. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama. Tutustu lisää hankkeeseen täällä.

Kokemusten jakamisesta kohti toiminnan kehittämistä!

Haluamme oppia vielä paremmaksi työnantajaksi ja palveluntarjoajaksi. Eli kun näemme ongelman, tartumme yhdessä siihen ja mietimme, miten se korjataan. Virheetkin ovat sallittuja, niistähän opitaan. Eikä oppimista tapahdu, ellei työnantaja luo oppimiselle ja ihmisten väliselle vuorovaikutukselle laadukkaita puitteita. Haluamme Viola-kodissa kannustaa jatkuvaan oppimiseen, luovuuteen ja vuorovaikutukseen yhteisöllisessä palvelukorttelissamme.

Apunamme hankkeessa on kuusi mukana olevaa sosiaali- ja terveydenhoitoalan yritystä, joiden kanssa käymme avointa vuoropuhelua saaden vertaistukea. Sitoudumme Viola-kodissa tekemään konkreettisia tekoja kohti parempaa hoitotyötä. Käykää tutustumassa tästä linkistä hankkeessa oleviin yrityksiin.

Hankkeessa on tiivisti mukana kaksi Viola-kodin työntekijää. He ovat kirjoittaneet itsestään ja omasta polustaan blogiimme. Löydät heidän kirjoitukset täältä ja täältä.

 

Scroll to Top