Oma polku – Elina Konsala

Olen työskennellyt henkilöstöpäällikkönä Viola-kotiyhdistys ry:llä vuodesta 2014 lähtien. Työhöni kuuluu vastata reilun 70 ammattilaisen rekrytoinneista, työsuhdeasioista, henkilöstön ja osaamisen kehittämisestä, työhyvinvoinnista, palkitsemisesta ja sitouttamisesta.

Kuulun johtoryhmään yhdessä toiminnanjohtajan, palvelupäällikön ja controllerin kanssa. Operatiivisen johdon jäsenenä tehtäväni on tukea organisaation tavoitteiden saavuttamista. Yhteistyössä lähiesimiesten ja muun henkilöstön kanssa pyrin luomaan työpaikan, jossa pystyy muuttumaan, oppimaan ja kehittymään, reagoimaan ja toimimaan ketterästi alati muuttuvissa tilanteissa. Hoitotyön esimiehenä ja HR-päällikkönä rakennamme lähiesimiesten kanssa yhteistyössä prosesseja, suunnitelmia ja käytäntöjä, jotka tukevat esimiestyötä.

Työni vaatii laajaa ymmärrystä toimialastamme ja kokemusta sekä osaamista monipuolisesta HR- lainsäädännöstä. Lisäksi vaaditaan liikkeenjohdollista ja strategista näkemystä ja ajattelutapaa sekä mm.  hyviä vuorovaikutustaitoja.

Viola-kotiyhdistys ry:lle tulin töihin käynnistämään helmikuussa 2011 toimintansa aloittanutta tehostetun palveluasumisen ryhmäkotia. Vastaavana sairaanhoitajana Pellavakodissa vastasin lähiesimiestyöstä sekä Pellavakodin asiakkaiden sairaanhoidollisista asioista. Pellavakodin toiminnasta vastaavana sairaanhoitajana antoisinta oli olla vanhuksen ja hänen perheensä tukena, hoitotyön ammattilaisena, mahdollistamassa arvokkaan eletyn elämän viimeisiä vuosia. Tässä työssä oli mahdollista hyödyntää sitä osaamista, joka oli kertynyt reilun 15 vuoden työkokemusvuoden aikana edellisissä työpaikoissa.

Valmistuin sisätauti-kirurgiseksi sairaanhoitajaksi vuonna 1996. Hallinnon erikoistumisopinnot sain valmiiksi vuonna 2003. Jo ennen opintoja sain mahdollisuuden työskennellä päiväkodeissa, kotihoidossa, terveyskeskuksen vuodeosastolla viriketoiminnan ohjaajana sekä avustavissa hoitotyön tehtävissä. Näin pääsin tutustumaan hoitotyöhön ja minulle oli jo muodostunut hyvä kuva, mikä ammatti kiinnosti.

Opintojen aikana ja valmistumisen jälkeen työskentelin kuntatyönantajan palveluksessa erilaisissa tehtävissä. Sairaanhoitajan tehtävässä pisin työkokemus kertyi terveyskeskuksen akuuttiosaston vastaavan sairaanhoitajan tehtävästä. Johtavan hoitajan viransijaisena toimiessani sain arvokasta työkokemusta kunta-alan päätöksentekoprosessista, palveluiden kilpailuttamisesta, muutosjohtamisesta, vaativasta esimiestyöstä, yms. lukemattomista asioista.

Olen aina suhtautunut muutokseen innostuneen positiivisesti ja ollut valmis ottamaan haasteita vastaan. Onnekseni työyhteisöissä, joissa olen työskennellyt, on ollut myös muita muutosmyönteisiä henkilöitä. Tämä on mahdollistanut jatkuvan työn kehittämisen sekä oman kehittymisen siinä mukana. Oman kokemukseni mukaan rohkeus heittäytyä haastaviin tehtäviin kannattaa. Muutos on pääsääntöisesti ollut mahdollisuus saavuttaa uudenlaisia kiinnostavia ja vaihtelevia työtehtäviä, joissa olen kokenut työn imua.

Viola-kotiyhdistys ry on työnantajana joustava. Tavoitteemme on olla alamme kärkitoimija jatkossakin. Työmme on merkityksellistä ja oman arvomaailmani mukaista. Olen ylpeä, että saan kuulua tähän joukkueeseen ja voin olla mahdollistamassa muiden joukkueen jäsenten etenemistä omalla urapolullansa.

Lisää oma polku tarinoita löydät täältä.

Scroll to Top