Onnelliset hoitoalan ammattilaiset työskentelevät meillä!

Onnellinen ammattilainen sote-alalla ei ole itsestäänselvyys

Ilman onnellista ja hyvinvoivaa henkilökuntaa asukkaamme sekä asiakkaamme eivät saisi lupaamamme laadukasta palvelua. Olemme panostaneet valtavan paljon osaajiemme hyvinvointiin, henkiseen sekä fyysiseen.

Olemme uudistaneet organisaatiomme rakenteen, jonka seurauksena saimme aikaiseksi matalan hierarkian, jossa johtajat ja esimiehet ovat näkyvillä ja siten helpommin kaikkien ulottuvilla. Tämä varmisti sen, että myös tuki on lähempänä ja helpommin saatavilla eikä omien asioiden kanssa jäädä yksin.

Meillä on ollut jo vuosia käytössä varhaisen tuen malli. Mallin mukaisesti lähiesimiehet ottavat työntekijän kanssa asiat puheeksi jo varhaisessa vaiheessa, jos havaitsevat muutosta työntekijän työkyvyssä tai työsuorituksessa. Varhainen työkyvyn tuki ja asioiden puheeksi ottaminen mahdollisissa ongelmatilanteissa voi ratkaisevasti ehkäistä sairauslomia sekä edistää paitsi työntekijän, myös koko työyhteisön tuottavuutta ja työhyvinvointia.

 

Hyvä johtaminen sote-alalla ei ole takuuvarma asia

Iso kiitos kuuluu Viola-kotien henkilöstölle ja eritoten esimiehille. He kehittävät omaa osaamistaan jatkuvasti esimerkiksi koulutuksilla, jotka tukevat heidän omia taitojaan hoitoalan ammattilaisina ja esimiehinä. Tällöin he itse ovat valmiimpia ja valppaampia tarjoamaan kehitysmahdollisuuksia heille, jotka sitä tarvitsevat ja haluavat.

Viola-kodeissa koulutus ja kehitysmahdollisuuksia tukemassa on jo pitkään ollut sellaiset perehdytys- ja täydennyskoulutusmateriaalit, jotka ovat helppokäyttöisiä. Näillä takaamme sen, että henkilöstöllä on mahdollisuus tarttua pienellä kynnyksellä koulutusmateriaaleihin, joita on helppoa opiskella milloin vain ja missä vain. Kouluttautumiseen me myös kannustamme. Kun osaajan takana on tukea antava ja kykyihin uskova esimies, luo se työyhteisöön hyvää henkeä, joka on korvaamatonta.

 

Kun arvomaailmat aina uusista työntekijöistä yhdistyksen johtoon sekä asukkaiden kanssa kohtaavat, on yhteisen päämäärän rakentaminen helpompaa ja selkeämpää

Jotta työyhteisön hyvinvointi ei jäisi vain johtajien ja esimiesten harteille, olemme heittäneet pallon henkilöstölle ja kysyneet heiltä, miten he tahtoisivat kehittää Viola-koteja ja omaa työyhteisöään. Tämän ansiosta olemme olleet mukana monissa erilaisissa projekteissa ja hankkeissa, kuten jo päättynyt YTY-hanke. Hankkeen tarkoitus oli kehittää ja uudistaa yhdistyksemme toimintakulttuuria kohti parempaa osallistavuutta, yhteisöllisyyttä ja tiimitoimintaa.

Uusina hankkeina olemme mukana Askelmerkit-hankkeessa ja Empatia-hankkeessa. Näissä molemmissa on tavoitteenatutkia työhyvinvointiteemaa eri kulmista ja vaikuttaa positiivisesti työhyvinvointiin Viola-kodeissa. On ollut hienoa huomata, kuinka tärkeänä asiana henkilöstömme on pitänyt työyhteisömme hyvää ryhmähenkeä kehittäviä hankkeita ja tapahtumia.

 

Willa Violan Unelmien työpäivä

Päämääränä onnelliset hoitoalan ammattilaiset

Yhteisissä tapahtumissa kuten Likkojen lenkki, Unelmien työpäivä sekä vuosittaiset yllätysmatkat ovat tuoneet palvelukorttelimme henkilökunnan yhteen, jolloin henkilökunta pääsee tutustumaan toisiinsa ja yhteishenki vahvistuu. Näin myös työnkierto helpottuu, kun on jo valmiiksi tutustunut palvelukorttelimme muiden talojen henkilöstöön.

 

 

Vastuullisen työnantajan velvollisuus on kantaa vastuu osaajiensa hyvinvoinnista

Vuonna 2020 korostui hoitohenkilökunnan hyvinvointi, varsinkin henkisen hyvinvoinnin tärkeys. Emme halunneet henkilöstömme ylikuormittuvan alati muuttuvista säännöistä ja rajoituksista, joten panostimme entistä enemmän työhyvinvointiin nojaaviin palveluihin, jotka tukevat henkistä sekä fyysistä hyvinvointia. Kaikkien muiden työhyvinvointia lisäävien etujen lisäksi tarjosimme tueksi mahdollisuuden käydä osteopaatilla/hierojalla/jalkahoitajalla tai tavata terapeuttia anonyymisti.

 

Kuva Violalailista koronakevään piristysjuhlissa Viola-kotien asukkaille.

Henkilökuntamme voi hyvin ja näemme heidät yksilöinä

Tätä väitettä tukee hoitohenkilökuntamme sairauslomien vähäinen määrä vuositasolla. Keskimäärin työntekijämme ovat sairauslomalla vain keskimäärin 3 päivää vuodessa, kun yleinen luku sote-alalla on lähemmäs 20. Voimme rinta rottingilla sanoa olevamme yhteiskunnallinen yritys, jonka olemassaolon tarkoitus on toimia vastuullisesti ja kantaa yhteiskunnallista vastuuta.

Takaamme, että meidän kanssa syntyy mielekkäitä kokemuksia hoitoalalta ja että meiltä löytyy kannustavat osaajat vierellesi.

Etsimme jatkuvasti uusia osaajia Viola-kotien tiimeihin. Hae rohkeasti töitä täältä! Tai ilmianna osaaja meille! 

Etsitkö hoitoalan kesätyöpaikkaa? Etsimme lähihoitajia ja alan opiskelijoita kesätyöntekijöiksi.

Hae rohkeasti kestätöitä! 

 

Scroll to Top