Osatyökykyiset palkkatyöhön

Yhteistyöterveisiä kehitysvammaiset osatyökykyiset palkkatyöhön- projektin tiimoilta. Viola-kotiyhdistys on mukana KOP- hankkeessa  ja hankkeen kehittämistyöpajassa. 

Kehitysvammaiset osatyökykyiset palkkatyöhön (KOP) -hankkeen tavoitteena on lisätä kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuuksia palkkatyöhön ja työllistymistä tukeviin palveluihin.  

Viime vuonna (2020) saimme erityistä tunnustusta Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskukselta meidän toiminnastamme, vuoden vastuullinen työnantaja -palkinnon muodossa. Palkinto myönnettiin Viola-kotiyhdistykselle tavastamme toimia vastuullisesti sekä ennakkoluulottomasti ja meidän tavastamme edistää erityistä tukea tarvitsevien työllistymistä. 

 

Miten vastuullisuus näyttäytyy käytännön arjessa 

Tällä hetkellä Viola-kodissa työskentelee 80 henkilöä vakituisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa ja 10 henkilöä palkkatuen turvin. Heidän lisäkseen ohjattavanamme on vaihteleva määrä ammattilaisia ja ammattiin opiskelevia, työkokeilussa, oppisopimuksessa, rekrykoulutuksessa tai oppilaitosten työharjoittelussa. Koko henkilökuntamme on sitoutunut opettamaan ja ohjaamaan myös erityistä tukea tarvitsevia työkavereitamme. 

Jokaisella työsuhteella on tietenkin tarkoitus. Taloudellinen näkökulma yritysmaailmassa on hyvin oleellinen asiaYksikään yritys ei  ota palkkalistoilleen henkilöitä ihan vai huvin, tai imagon vuoksi, siksi työkokeilut, tai vaikka yhteistyö kehitysvammaisten palvelusäätiön kanssa on perusedellytys tämän kaltaisen toiminnan mahdollistamiseksi.  

 

Sanna Niemenmaa Viola- kotiyhdistyksen keittiömestari, ja ravintola- ja palvelukeskustiimin lähiesimies on yksi  esimiehistämme hankkeen yhteistyön taustalla: 

Kuten vaikka minun joukkueessaniRavintola Violassa on työllistyneenä työntekijöitä erilaisilla palkkatukiratkaisuillaKahdella heistä on todettuna autisminkirjonhäiriö, joka tuo omat haasteensa arkeen, sillä he tarvitsevat toisistaan poiketen ihan erilaista tukea työssänsä, ja ovat valmiita aivan eri työtehtäviin.  

Kop-hankkeen kautta tutustuin työnohjaaja Minna Korpelaan, hänen apunsa on osoittautunut muutamissa aiheissa kultaakin kalliimmaksi. En ollut itse aiemmin työskennellyt erityistä tukea tarvitsevan työntekijän esimiehenä, joten tutustuminen itse työntekijään sekä hänen oppimisensa haasteisiin sujui huomattavasti helpommin Minnan tuella.

On ollut helpottavaa, että pystyin soittamaan Minnalle koska vain ja vaikka sanomaan suoraan, etten nyt tiedä mitä tehdä ja miten toimiaOn hienoa, että puhelimen päässä on henkilö, jolla on samat tavoitteet, eli tavoite saada meidän arkemme mahdollisimman sujuvaksi työpaikalla, ja tätä kautta varmistamaan työntekijänsä työllistymisen jatkumo. Tämä yhteistyö on kaikkien etu. 

 

Hanke tarjoaa kaikille mahdollisuuksia oppia  

Nautin suunnattomasti, että saan seurata erityistä tukea vaativan kehittymistä työpaikallamme, mutta huomaan kehittyneeni myös itse sekä esimiehenä, että erityistä tukea vaativan henkilön ohjaamisessa.  Kop- hankkeen avulla olemme voineet kutsua työnohjaajan avuksemme opettamaan ja perehdyttämään hankkeeseen kuuluvia työntekijöitä aina, kun ollut tarve opetella uusia työtehtäviä. Tämän etuna myöskin on seettä oman henkilökunnan resursseja tähän tavanomaista hitaampaan perehdyttämiseen ei ole tarvinnut sitouttaa 

Minun mielestä palkkatuki- ja työllistämisratkaisut sekä kop -hankkeen tapainen yhteistyö ovat todella onnistuneita tapoja vähentää sekä ammattilaisten työtaakka ja heidän voimavarojaan muihin vaativampiin työtehtäviin, että mahdollistaa työpaikkoja esimerkiksi erityistä tukea tarvitseville työntekijöille avustavissa ja välillisissä työtehtävissä. Näin annetaan heille mahdollisuus päästä kiinni työntekoon ja sillä tavalla osaksi yhteiskuntaa. 

Haluan vielä kiittää koko Viola-kodin puolesta vuoden vastuullinen työnantaja palkinnosta. 

Ja erityisesti kiitos Minna Korpelalle mahtavasta yhteistyöstä, ja ehkä hiukan erilaisesta yhteisestä matkasta ja kasvutarinasta. 

 

Sanna Niemenmaa / Viola-kodin keittiömestari sekä ravintola- ja palvelukeskustiimin lähiesimies 

Viola-kotiyhdistys on ja on ollut mukana monessa muussakin projektissa, lue lisää blogistamme.

Scroll to Top