Tietoa meistä - Viola-Kotiyhdistys ry

Yleishyödyllinen rekisteröity yhdistys Viola-kotiyhdistys ry perustettiin vuonna 1994. Pian yhdistyksessä oli jäseniä yhteensä yhdeksän. Johtokunnan muodostaa kuusi henkilöä, joilla jokaisella on oman osaamisensa kautta selkeä rooli ja tietämys tuotavaksi yhteisölle sekä osalla myös yhteiskunnallisia luottamustoimia. Yhdistyksen nimi syntyi ensimmäisen puheenjohtajan Irja Tulosen ajatuksesta pihamaan keväisistä orvokeista. Nimi kääntyi mukavasti latinankielessä Violaksi, joka toi mieleen jotain vanhaa ja arvokasta. Kun kukan värikirjosta löytyi vielä syvänsininen laji, tuntui kaikki oleellinen olevan koossa. Yhdistys perustettiin sääntöjensä mukaan vammaisten ja vanhusten sosiaalisen aseman ja asunto-olojen parantamiseksi sekä heidän henkisen ja fyysisen kuntonsa ylläpitämiseksi.

Perustamishetkellä yhdistys oli varaton. Oma pääoma oli 100 % pankin lainapäätösten varassa. Yksityistä rahaa ei vanhuspalvelusektorilla tuolloin ollut kovinkaan paljon liikkeellä. Valtion asuntorahastosäätiö edullisena ja pitkäaikaisena lainoittajana ja Raha-automaattiyhdistys merkittävänä hankkeiden rahoittajana, olivat valtiolliset tukijat. Samalla ne linjasivat myös hankkeen reunaehdot. Viola-kodin peruskivi muurattiin 4.3.1998 ja ensimmäiset asukkaat muuttivat uuteen kotiinsa 28.11.1998 alkaen.

Viola-kotiyhdistys ry:n johtokunnan muodostavat:

Seppo Rantanen: puheenjohtaja, sosiaalineuvos
Aki Kuukankorpi: varapuheenjohtaja, lääketieteen lisensiaatti
Satu Eskelinen: toimitusjohtaja
Kalervo Kummola: pääkonsuli
Elina Sirèn: sairaanhoitaja YAMK
Anneli Taina: YTM
Niina Lahti toimii sihteerinä, yhdistyksen toiminnanjohtaja

Tänä päivänä Viola-kotiyhdistys mahdollistaa turvallisen kotona asumisen ympärivuorokautisesti kolmessa kiinteistössä Tampellan kaupunginosassa (Viola-koti, Willa Viola ja Pellavantori). Ympärivuorokautisen turvan piirissä on noin 150 iäkästä ihmistä. Lisäksi yhdistys on tukena kevyemmissä asumisen ratkaisuissa antaen palveluita lähialueella kotona asumisen tukemiseen. Tällaisia ovat muun muassa Violan Lähitori- ja ravintolatoiminta, kotihoito, päiväkeskustoiminta sekä allas- ja kuntoutustoiminta. Henkilökuntaa yhdistyksellä on vakituisesti noin 60 sekä tilapäisiä ja määräaikaisia työntekijöitä työn luonne huomioon ottaen runsaasti. Vapaaehtoistyöntekijät ovat myös tärkeä joukko toiminnan tukena.

Viola-kodin valmistuessa tuli selväksi, että palvelutuotanto pitää saada kustannuksiltaan läpinäkyväksi. Asuminen, palvelut ja kiinteistön omistus kustannuksineen erotettiin selvästi toisistaan. Näin toteutui niin kutsuttu tuotteistus, jolloin palvelutasoa ja kustannuksia voitiin vertailla kaupungin ulkopuolisten palveluntuottajien ja kaupungin oman tuotannon kesken.

Kiinteistö Oy Tampereen Viola on Viola-Kotiyhdistys ry:n 100%:sti omistama yhtiö, joka hallinnoi ensimmäisen palvelutalon, Viola-kodin, kiinteistöä (Juhlatalonkatu 4) sekä Kiinteistö Oy Willa Violassa sijaitsevaa Willa Violan ryhmäkotia, yhtä asuntoa ja kahta autopaikkaa. Kiinteistö Oy Tampereen Violan hallitus on sama kuin Viola-Kotiyhdistys ry:n johtokunta. Kiinteistöosakeyhtiön toimitusjohtajana toimii yhdistyksen toiminnanjohtaja.

Violan kiinteistöt

KOy Willa Violan kiinteistö valmistui alkuvuodesta 2007. Talossa on 32 omistuspohjaista huoneistoa, joista Viola omistaa vain yhden. Kiinteistö Oy Tampereen Violalla on ko. taloyhtiössä omistuksessaan 20-paikkainen ryhmäkoti huonokuntoisille vanhuksille sekä Viola-kotiyhdistyksellä on liiketiloja kuten päiväkeskustilat, Tampereen kaupungille vuokratut äitiys- ja lastenneuvolatilat ja liikuntatilaa. Violapalvelut Oy omistaa KOy Willa Violan katutasossa olevan ravintolatilan. Kokonaisuudessaan Violan yritysryhmä omistaa KOy Willa Violasta yli 50 %.

As Oy Pellavantori valmistui vuonna 2011. Siellä Viola-Kotiyhdistys ry omistaa 16-paikkaisen ryhmäkodin sekä kolme pienehköä asuntoa. Kaikki muut talon osakehuoneistot ovat yksityisomistuksessa. Talon katutasossa on liiketiloja, joista yksi on Juicen kirjasto. Violapalvelut Oy on vuokrannut Juicen kirjaston liiketilan ja toteuttaa siinä kokous- ja juhlapalvelua. Lisäksi Juicen kirjaston tukiyhdistys ry järjestää tilassa tapahtumia yhteistyössä Violan kanssa.

Monipuolinen sosiaalipalvelutuottaja

Viola-Kotiyhdistys ry on monipuolinen sosiaalipalvelutuottaja. Asiakkaat ovat sekä kunnan ohjaamia että itse maksavia ja palveluitaan valitsevia. Violan palvelukonsepti on rakennettu niin, että asiakkaalla on aito valinnanvapaus palveluiden tuottajan suhteen Willa Violan ja Pellavantorin yläkerrosten huoneistoissa, jotka he itse omistavat tai ovat vuokralaisina Violalla tai yksityisellä asunnon omistajalla. Violalla on mahdollisuus ko. taloissa tuottaa ympärivuorokautistakin palvelua asukkaille, mutta Violan valitseminen ei ole pakollista esimerkiksi yhtiöjärjestyksen perusteella. Sen takia asiakkaiden luottamus on voitettava joka päivä uudelleen. Valinnanvapaus on ollut yksi yhdistyksen arvoista toiminnan alusta alkaen.

Viola-Kotiyhdistys ry:n toimintaa tarkastellaan nykyisin elinkeinoverolain alaisena toimintana. Suurin osa yhdistyksen toiminnasta on kuitenkin edelleen verotonta sosiaalihuoltoa eli arvonlisäveron vähentämismahdollisuudet toiminnassa ovat hyvin pieniä. Viola-Kotiyhdistys ry on hakenut ja saanut vuonna 2015 Suomalaisen Työn liitolta Yhteiskunnallisen yrityksen statuksen. Yhteiskunnallisten yritysten ensisijainen tarkoitus ja tavoite on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen. Yhteiskunnallinen yritys käyttää suurimman osan voitostaan liikeideansa mukaisen yhteiskunnallisen hyvän tuottamiseen joko kehittämällä omaa toimintaansa tai lahjoittaen sen toiminta-ajatuksensa mukaisesti. Merkin saadakseen yrityksen tulee toimia avoimesti ja vastuullisesti sekä kanavoida yli puolet voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteen saavuttamiseen. Viola-Kotiyhdistys ry haki Yhteiskunnallisen yrityksen merkin osoittaakseen arvopohjaista toimijuuttaan ja sitä, ettei mahdollinen voitto mene ”omiin taskuihin” vaan toiminnan kehittämiseen yhdistyksen olemassaolon tarkoituksen mukaisesti. Merkin uskotaan olevan positiivinen erottautumistekijä nykyisessä markkinaehtoisessa sosiaali- ja terveyspalveluiden kentässä. Viola-Kotiyhdistyksen näkemyksen mukaan tulevaisuuden asiakkaat tekevät enemmän valintoja oman arvomaailmansa pohjalta ja tämä merkki on hyvä avaus siihen suuntaan.

Ota yhteyttä Viola-kotiin!

Scroll to Top